ZARZĄD ODDZIAŁU SIMP w BYDGOSZCZY

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Matuszewski Maciej

Prezes

Jakubiak Ireneusz

Wiceprezes

Wilczarska Joanna

sekretarz

Kuliś Ewa

z-ca sekretarza

Dembowy Artur

skarbnik

Borowski Sylwester

członek

Kaczorowska Małgorzata

członek

Macko Marek

członek

Prentki Piotr

członek

Zieliński Piotr

członek

 

 

KOMISJE STAŁE ODDZIAŁU

 

Nazwisko i imię

Komisja

Macko Marek

Komisja ds. Naukowo – Technicznych

Kuliś Ewa

Komisja ds. Imprez Integracyjnych

Prentki Piotr

Komisja ds. Kół i Sekcji
Naukowo - Technicznych

Zieliński Piotr

Komisja ds. Socjalno – Bytowych

Borowski Sylwester

Komisja ds. Konkursów

Łukasiewicz Marcin

Komisja ds. Promocji

Jakubiak Ireneusz

Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Szymczak Marek

Przewodniczący

Rojek Izabela

członek

Tomyślak Adam

członek

 

 SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Nazwisko i imię

Funkcja

Nieśmiałek Zenon

Przewodniczący

Jazdon Andrzej

członek

 

yes.png