Drukuj

logo simp

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA ODDZIAŁU SIMP W BYDGOSZCZY

na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym
wykonaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy

I.Celem konkursu jest:

II. Komisja konkursowa:
Powołana przez Zarządu Oddziału SIMP Komisja Konkursowa składa się z następujących osób:

Przewodniczący Komisji ds. Konkursów Oddziału SIMP w Bydgoszczy: Dr inż. Sylwester BOROWSKI – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.
Zastępca Przewodniczącego: Dr inż. Joanna WILCZARSKA – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.
Członkowie zwyczajni: Dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy, Dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.

III. Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich Wydziału Mechanicznego UTP w Bydgoszczy (studia dzienne i zaoczne), których praca dyplomowa spełnia następujące warunki:

IV. Kryteria zgłaszania i oceny prac zgłoszonych

Prawo zgłaszania pracy do Konkursu mają: promotor, opiekun lub recenzent pracy za zgodą autora, jak również bezpośrednio autor pracy dyplomowej. Prace konkursowe należy składać u Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Konkursowej SIMP (kol. Sylwester BOROWSKI: tel. 52 340-81-32, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bud. 2.5 – pok. 311) w terminie do dnia 15 listopada. Prace powinny być złożone w zamkniętych kopertach zaadresowanych na OB SIMP Bydgoszcz, ul. Rumuńskiego 6. Na kopercie powinien być napis: "KONKURS – rok akademicki 2012/2013".

Przy zgłaszaniu pracy na konkurs należy dostarczyć:

Przy ocenie uwzględniane będą:

Wszystkie prace (nagrodzone i nie nagrodzone) po ogłoszeniu wyników Konkursu -zostaną odesłane nadawcom.

V. Ustalenia końcowe

Nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu wręczy Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy w czasie uroczystości obchodów Święta Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2006/07

1 miejsce:
Mgr inż. Robert WYDRA
Tytuł pracy dyplomowej: „Opracowanie symulacji komputerowej naświetlania obwodów drukowanych matrycowym źródłem światła". Promotor pracy: dr inż. Piotr Domanowski.

Trzy równorzędne wyróżnienia:

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2007/08

1 miejsce:
Mgr inż. Piotr CZYŻEWSKI.
Tytuł pracy dyplomowej: „Projekt uniwersalnej formy wtryskowej do próbek wytrzymałościowych". Promotor pracy: dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. UTP.

Trzy równorzędne wyróżnienia:

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2008/09

1 miejsce:
Mgr inż. Maciej WESTFAL.
Tytuł pracy dyplomowej: „Modułowy system budowy przenośników rolkowych jako przykład aplikacji komputerowego wspomagania procesu projektowo-konstrukcyjnego”. Promotor pracy prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH.

Cztery równorzędne wyróżnienia:

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2009/2010

1 miejsce:
Mgr inż. Łukasz KAMIENIECKI
Praca pt. „Opracowanie konstrukcji i sterowania mechatronicznego noża tokarskiego”.
Promotor dr inż. Tadeusz MIKOŁAJCZYK

Trzy równorzędne wyróżnienia: