logo simp

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ PREZESA ODDZIAŁU SIMP W BYDGOSZCZY

na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym
wykonaną i obronioną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy

I.Celem konkursu jest:

 • Stworzenie zachęty moralnej i materialnej do podejmowania ambitnych prac dyplomowych o profilu mechanicznym.
 • Zainteresowanie tematyką przydatną dla szeroko rozumianej gospodarki narodowej wśród dyplomantów – autorów prac, charakteryzujących się nowoczesnym warsztatem inżynierskim pracy, w tym głównie w zakresie najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz atrakcyjną formą edytorską.
 • Promowanie szczególnie uzdolnionych absolwentów uczelni technicznych.
 • Upowszechnienie wśród promotorów preferowania ambitnych i wartościowych prac dyplomowych mogących być użytecznymi dla gospodarki regionalnej i krajowej.
 • Propagowanie wśród młodzieży akademickiej działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

II. Komisja konkursowa:
Powołana przez Zarządu Oddziału SIMP Komisja Konkursowa składa się z następujących osób:

Przewodniczący Komisji ds. Konkursów Oddziału SIMP w Bydgoszczy: Dr inż. Sylwester BOROWSKI – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.
Zastępca Przewodniczącego: Dr inż. Joanna WILCZARSKA – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.
Członkowie zwyczajni: Dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy, Dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI – Koło Uczelniane SIMP przy UTP w Bydgoszczy.

III. Uczestnicy Konkursu

Konkurs adresowany jest do dyplomantów studiów magisterskich i inżynierskich Wydziału Mechanicznego UTP w Bydgoszczy (studia dzienne i zaoczne), których praca dyplomowa spełnia następujące warunki:

 • została zakończona i obroniona w terminie,
 • charakter pracy: konstrukcyjny, technologiczny lub eksploatacyjny,
 • została oceniona na stopień co najmniej bardzo dobry.

IV. Kryteria zgłaszania i oceny prac zgłoszonych

Prawo zgłaszania pracy do Konkursu mają: promotor, opiekun lub recenzent pracy za zgodą autora, jak również bezpośrednio autor pracy dyplomowej. Prace konkursowe należy składać u Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Konkursowej SIMP (kol. Sylwester BOROWSKI: tel. 52 340-81-32, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bud. 2.5 – pok. 311) w terminie do dnia 15 listopada. Prace powinny być złożone w zamkniętych kopertach zaadresowanych na OB SIMP Bydgoszcz, ul. Rumuńskiego 6. Na kopercie powinien być napis: "KONKURS – rok akademicki 2012/2013".

Przy zgłaszaniu pracy na konkurs należy dostarczyć:

 • wypełniony wniosek-zgłoszenie,
 • egzemplarz pracy dyplomowej,
 • opinie o pracy: promotora oraz recenzenta,
 • kopię dyplomu lub zaświadczenie o obronieniu pracy dyplomowej.

Przy ocenie uwzględniane będą:

 • opinia promotora i recenzenta,
 • aktualność tematu pracy,
 • poziom analizy teoretycznej zagadnienia,
 • jakość opracowania edytorskiego,
 • metodyka projektowania i prac badawczych,
 • organizacja badań eksperymentalnych,
 • poprawność zastosowania wybranych metod statystyki i analizy danych,
 • możliwość wdrożenia do praktyki przemysłowej rezultatów badań,
 • walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników,
 • poświadczenie wdrożenia (lub zamiaru wdrożenia) wyników pracy dyplomowej.

Wszystkie prace (nagrodzone i nie nagrodzone) po ogłoszeniu wyników Konkursu -zostaną odesłane nadawcom.

V. Ustalenia końcowe

Nagrody i wyróżnienia laureatom Konkursu wręczy Prezes Zarządu Oddziału Bydgoskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy w czasie uroczystości obchodów Święta Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2006/07

1 miejsce:
Mgr inż. Robert WYDRA
Tytuł pracy dyplomowej: „Opracowanie symulacji komputerowej naświetlania obwodów drukowanych matrycowym źródłem światła". Promotor pracy: dr inż. Piotr Domanowski.

Trzy równorzędne wyróżnienia:

 • Inż. Zofia BRZOSKOWSKA. Tytuł pracy dyplomowej: „Najnowsze rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne samochodowych wymienników cieplnych”. Promotor pracy: dr inż. Jan Szafrański.
 • Mgr inż. Artur KARGUL. Tytuł pracy dyplomowej: „Urządzenia podwyższające moc i sprawność silników pojazdów samochodowych”. Promotor pracy: dr hab. inż. Ryszard Jedliński, prof. UTP.
 • Mgr inż. Artur RADWAŃSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Automatyzacja doboru elementów normatywnych lub katalogowych za pomocą modułu Knowledge Export programu Patia”. Promotor pracy: dr inż. Krzysztof Nowicki.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2007/08

1 miejsce:
Mgr inż. Piotr CZYŻEWSKI.
Tytuł pracy dyplomowej: „Projekt uniwersalnej formy wtryskowej do próbek wytrzymałościowych". Promotor pracy: dr hab. inż. Marek Bieliński, prof. UTP.

Trzy równorzędne wyróżnienia:

 • Mgr inż. Szymon GAPSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Napędy pneumatyczne”. Promotor pracy: dr inż. Kazimierz Peszyński.
 • Inż. Łukasz KAMIENIECKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Inteligentny system obróbki powierzchni z użyciem robota przemysłowego”. Promotor pracy: dr inż. Tadeusz Mikołajczak.
 • Mgr inż. Karol TUCHOLSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Modelowanie sztywności i przyczepności opony gumowej w środowisku programu Ansys”. Promotor pracy: dr inż. Artur Cichański.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2008/09

1 miejsce:
Mgr inż. Maciej WESTFAL.
Tytuł pracy dyplomowej: „Modułowy system budowy przenośników rolkowych jako przykład aplikacji komputerowego wspomagania procesu projektowo-konstrukcyjnego”. Promotor pracy prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH.

Cztery równorzędne wyróżnienia:

 • Inż. Marek ANTCZAK. Tytuł pracy dyplomowej: „Projekt procesu technologicznego recyklingu samochodów”. Promotor pracy dr inż. Andrzej JAZDON
 • Inż. Łukasz JARZĘBOWSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Obliczenia MES bębna wciągarki mechanizmu podnoszenia żurawia pływającego”. Promotor pracy dr inż. Adam LIPSKI
 • Mgr inż. Michał STAWIŃSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Diagnostyka drganiowa silników spalinowych”. Promotor pracy prof. dr hab. inż. Bogdan ŻÓŁTOWSKI
 • Mgr inż. Maciej WARMEŃSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Nowoczesne metody modelowania CAD konstrukcji spawanych na wybranych przykładach”. Promotor pracy dr inż. CIECHACKI Krzysztof.

 

Laureaci Konkursu o Nagrodę Prezesa Oddziału SIMP w Bydgoszczy w roku akademickim 2009/2010

1 miejsce:
Mgr inż. Łukasz KAMIENIECKI
Praca pt. „Opracowanie konstrukcji i sterowania mechatronicznego noża tokarskiego”.
Promotor dr inż. Tadeusz MIKOŁAJCZYK

Trzy równorzędne wyróżnienia:

 • Inż. Krzysztof BEDNARCZYK. Tytuł pracy dyplomowej: „Mechatroniczny model dłoni”. Promotor pracy dr inż. Tadeusz MIKOŁAJCZYK
 • Inż. Kamil BALINOWSKI. Tytuł pracy dyplomowej: „Opracowanie koncepcji rozbudowy liniowego półautomatu spawalniczego do profili o moduł do prostowania profili po spawaniu”. Promotor pracy dr inż. Piotr DOMANOWSKI
 • Mgr inż. Piotr ŚWIĄTEK. Tytuł pracy dyplomowej: „Diagnostyka drganiowa silników spalinowych”. Promotor pracy prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI