logo simp

Sekcja Eksploatacji Maszyn

   Inicjatorem powołania Sekcji Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Technicznych, gdyż taka pierwotnie była nazwa Sekcji, był Kolega Andrzej Jazdon, inspirowany do tego działania przez twórcę naukowego ruchu eksploatacyjnego w Polsce, przedwcześnie zmarłego doc. Dr inż. Józefa Koniecznego. Zebranie inauguracyjne odbyło się w dniu 30 czerwca 1980 roku. Na zebraniu tym akces do Sekcji zgłosiły 32 osoby z Bydgoszczy i województwa bydgoskiego. Przewodniczącym Sekcji wybrany został Kolega Andrzej Jazdon, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2002 roku. W kolejnej kadencji Prezesem Sekcji wybrano Kolegę Bolesława Przybylińskiego (2002 – 2006) a następnie kolegę Michała Styp-Rekowskiego (2006-2010).

Kolega Andrzej Jazdon
Prezes SEM w latach 1980 – 2002
Honorowy Prezes SEM

Kolega Bolesław Przybyliński
Prezes SEM w latach 2002 – 2006

Kolega Michał Styp-Rekowski
Prezes SEM w latach 2006 – 2010

   Obecnie, w kadencji 2010 – 2014, pracami Zarządu Sekcji kieruje Kolega Marek Macko.

W skład Zarządu wchodzą ponadto:
   Kolega Rafał Macek – wiceprezes,
   Kolega Stefan Lewandowski – sekretarz,
   Koleżanka Joanna Wilczarska - skarbnik,
   Kolega Bartosz Nowak – członek.

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
   Kolega Andrzej Jazdon,
   Kolega Janusz Pilarski,
   Kolega Michał Styp-Rekowski.
   Prezesem Honorowym Sekcji jest Kolega Andrzej Jazdon.
   Sekcja Eksploatacji Maszyn liczy obecnie 50 członków.

Kolega Marek Macko
Prezes SEM w bieżącej kadencji

Kolega Rafał Macek
Wiceprezes SEM w bieżącej kadencji

Kolega Stefan Lewandowski
Sekretarz SEM w bieżącej kadencji

Koleżanka Joanna Wilczarska
Skarbnik SEM w bieżącej kadencji

Kolega Bartosz Nowak
Członek Zarządu SEM w bieżącej kadencji

    Podstawowym celem działalności Sekcji jest integrowanie inżynierów i techników, którzy zajmują się w pracy różnymi zagadnieniami z zakresu eksploatacji maszyn. Kolejnym zadaniem jest szerzenie wśród członków naukowej myśli eksploatacyjnej. Nie mniej istotnym celem jest tworzenie koleżeńskiej atmosfery i klimatu sprzyjającego nieskrępowanej wymianie poglądów, dzielenie się doświadczeniami oraz udzielanie sobie wzajemnej rady i pomocy.
    Formy działalności są bardzo różnorodne, począwszy od kwartalnych zebrań naukowo-technicznych, wycieczek technicznych, pokazów i szkoleń, kończąc na organizowaniu krajowych i regionalnych konferencji naukowo-technicznych, sympozjów i seminariów. Najbardziej znaczącymi imprezami, jakie organizuje Sekcja są krajowe konferencje naukowo-techniczne „REGENERACJA”, które odbywają się cyklicznie od 1981 roku.
    Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu Kolegów Sekcja prowadziła zawsze bardzo aktywną i znaczącą dla regionu kujawsko-pomorskiego działalność. Działalność ta była wielokrotnie wyróżniana przez Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy, a w roku 1994 Sekcja Eksploatacji Maszyn została odznaczona przez Zarząd Główny „Zbiorową Honorową Odznaką SIMP” za zasługi w działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.

yes.png