Od 1996 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Bydgoszczy, organizuje cyklicznie w okresach najpierw trzyletnim, a od 1999 roku co dwa lata spotkania poświęcone zaprezentowaniu osiągnięć członków i sympatyków Stowarzyszenia z zakresu szeroko rozumianej tematyki dotyczącej konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

Jubileuszowe dziesiąte seminarium odbyło się w dniu 27 listopada 2015 roku. Z racji jubileuszu miało uroczystą oprawę i odbyło się w dostojnej sali koncertowej Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W obradach uczestniczyło około 40 osób, wygłoszono 7 wybranych referatów, a opublikowane materiały liczyły 87 stron.

Tegoroczne seminarium było już jedenastym spotkaniem członków i sympatyków Bydgoskiego Oddziału SIMP zrzeszonych w kołach i sekcjach naukowo-technicznych, a szóstym pod nazwą „TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY”. Odbyło się m.in. pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego SIMP Piotra Janickiego. Podobnie jak wszystkie poprzednie organizowane było wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej. Drugi raz w organizację seminarium aktywnie włączyły się jednostki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Wyższej Szkoły Gospodarki – odpowiednio: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki oraz Wydział Techniczny. Współpatronat seminarium objęli Dziekani wspomnianych jednostek – odpowiednio: Janusz Sempruch, Grzegorz Domek i Dariusz Buchaniec. W obradach uczestniczyło około 20 osób, wygłoszono 6 referatów.

Tegorocznym miejscem obrad seminarium „TWÓRCZOŚĆ INŻYNIERSKA DLA WSPÓŁCZESNEJ EUROPY” była ponownie sala koncertowa Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

 

 

  Maciej Matuszewski

Prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy