W dniu 15 października 2016 roku w Auli Colegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, delegatów na XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Oddziału oraz członków i sympatyków stowarzyszenia. Obecni byli Członkowie Honorowi SIMP oraz byli Przewodniczący i Prezesi Oddziału. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, akademickich, organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych oraz zakładów przemysłowych. Na uroczystość przybyli m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz oraz Pani Paulina Wenderlich Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która reprezentowała Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Warto zaznaczyć, że na uroczystość przybył również Ambasador Polski w Szwecji Pan Wiesław Tarka. Bardzo licznie reprezentowane były władze środowiska akademickiego. Uroczystość zaszczycili swoją osobą: JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Pan Profesor Tomasz Topoliński oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pan Profesor Marek Macko. Obecni byli również Dziekani Wydziałów prowadzących kierunki o profilu mechanicznym – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP Pan Profesor Janusz Sempruch, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW Profesor Grzegorz Domek oraz Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu WSG w Bydgoszczy Pan Doktor Dariusz Buchaniec. Szczególnym zaproszonym gościem był Pan Profesor Józef Szala, któremu przypadł zaszczyt wręczenia podczas uroczystości aktu nadania Honorowego Prezesa Oddziału. Środowisko gospodarcze reprezentowali m.in.: Dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Pan Piotr Wojciechowski, Prezes spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Pan Stanisław Drzewiecki oraz Pan Leszek Bagniewski reprezentujący Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Obecni byli również: Wiceprzewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Pan Radosław Grobelski, Członek Zarządu Głównego SIMP w Warszawie Pan Ryszard Wycichowski oraz Prezesi Oddziałów SIMP zrzeszonych w ramach Makroregionu Kujawsko-Pomorskiego SIMP.

             Po przywitaniu wszystkich gości Prezes Oddziału Maciej Matuszewski przedstawił krótką historię Oddziału. W swoim wystąpieniu syntetycznie scharakteryzował najważniejsze osiągnięcia Oddziału. Wskazał, że niewątpliwie jednym z największych jest duży wkład w powstanie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy – obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Dzięki inicjatywie m.in. Oddziału powołano Komisję Organizacyjną Wyższej Szkoły Inżynierskiej, w skład której weszło pięciu członków SIMPu w tym ówczesny Przewodniczący Oddziału inż. Tadeusz Rzeszewski. Po powołaniu WSI z dwoma wydziałami: Mechanicznym i Chemicznym, Ministerstwo Szkół Wyższych na pierwszego Dziekana Wydziału Mechanicznego mianowało inż. Jana Kudelskiego – członka Zarządu Oddziału a wcześniej Przewodniczącego Oddziału (1947÷49).

            Kolejnym bardzo ważnym i doniosłym punktem obchodów było nadanie godności Honorowego Prezesa Oddziału Koledze Kazimierzowi Zawiślakowi, który jest bardzo zasłużonym i wciąż aktywnym działaczem Oddziału. Z Oddziałem jest związany od 1955r., był m.in. Prezesem Oddziału (1998÷2002), działał również aktywnie na niwie stowarzyszeniowej ogólnopolskiej pełniąc szereg funkcji przy Zarządzie Głównym SIMP w Warszawie. Kolega Kazimierz Zawiślak jest również wielce zasłużony dla obecnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z którym z kolei był związany od 1954r. Na Uczelni zorganizował podwaliny przyszłej Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn (był pierwszym kierownikiem Zespołu Podstaw Konstrukcji Maszyn), której kierownikiem w chwili Jego przejścia na emeryturę był Profesor Józef Szala. Wniosek o nadanie Godności Prezesa Honorowego Oddziału SIMP w Bydgoszczy delegaci poparli jednogłośnie, a akt nadania tej godności wręczył właśnie Pan Profesor Józef Szala, długoletni i ostatni przełożony Pana Kazimierza.

            Kolejnym punktem obchodów było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Na tę okoliczność Zarząd Oddziału wydał medal 70-lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy, którym odznaczył instytucje wspierające krzewienie myśli inżynierskiej oraz indywidualnie osoby bardzo zasłużone dla ruchu stowarzyszeniowego. Warto również zaznaczyć, że wyróżnieni Listem Gratulacyjnym zostali m.in. najstarsi stażem członkowie stowarzyszenia, a najdłuższym stażem – 64-letnim – mogą pochwalić się koledzy: Alojzy Suchanek (Przewodniczący Oddziału w latach 1961÷69) i Stanisław Nowicki (wieloletni Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego działającego przy Oddziale). Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień głos zabierali zaproszeni goście, kierując serdeczne życzenia i ciepłe słowa dla Oddziału oraz jego Zarządu.

            Bardzo interesującym punktem obchodów była prelekcja Pana Profesora Sławomira Kamosińskiego pt.: Rozwój przemysłu w Bydgoszczy w XX w. Pan Profesor ciekawie i obrazowo przedstawił marki przemysłowe, które były lub są związane z Bydgoszczą i cały czas istnieją, a także te, które niestety już zniknęły z życia gospodarczego.

            Ostatnim punktem obchodów był występ artystyczny – wokalno-instrumentalny – studentów Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

                                                                                                          Opracował

                                                                                                 Maciej Matuszewski