Od 1996 roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Bydgoszczy, organizuje cyklicznie w okresach najpierw trzyletnim, a od 1999 roku co dwa lata spotkania poświęcone zaprezentowaniu osiągnięć członków i sympatyków Stowarzyszenia z zakresu szeroko rozumianej tematyki dotyczącej konstrukcji, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.

 

            W dniu 15 października 2016 roku w Auli Colegium Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, odbyły się uroczyste obchody 70-lecia Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Bydgoszczy. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, delegatów na XXXIV Walne Zgromadzenie Członków Oddziału oraz członków i sympatyków stowarzyszenia. Obecni byli Członkowie Honorowi SIMP oraz byli Przewodniczący i Prezesi Oddziału. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych, akademickich, organizacji gospodarczych i stowarzyszeniowych oraz zakładów przemysłowych. Na uroczystość przybyli m.in.: Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz oraz Pani Paulina Wenderlich Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, która reprezentowała Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Warto zaznaczyć, że na uroczystość przybył również Ambasador Polski w Szwecji Pan Wiesław Tarka. Bardzo licznie reprezentowane były władze środowiska akademickiego. Uroczystość zaszczycili swoją osobą: JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Pan Profesor Tomasz Topoliński oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Pan Profesor Marek Macko. Obecni byli również Dziekani Wydziałów prowadzących kierunki o profilu mechanicznym – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP Pan Profesor Janusz Sempruch, Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW Profesor Grzegorz Domek oraz Dziekan Wydziału Technicznego w Toruniu WSG w Bydgoszczy Pan Doktor Dariusz Buchaniec. Szczególnym zaproszonym gościem był Pan Profesor Józef Szala, któremu przypadł zaszczyt wręczenia podczas uroczystości aktu nadania Honorowego Prezesa Oddziału. Środowisko gospodarcze reprezentowali m.in.: Dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Pan Piotr Wojciechowski, Prezes spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Pan Stanisław Drzewiecki oraz Pan Leszek Bagniewski reprezentujący Zarząd Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Obecni byli również: Wiceprzewodniczący Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Pan Radosław Grobelski, Członek Zarządu Głównego SIMP w Warszawie Pan Ryszard Wycichowski oraz Prezesi Oddziałów SIMP zrzeszonych w ramach Makroregionu Kujawsko-Pomorskiego SIMP.

 

 

 

 

Zarząd Oddziału SIMP w Bydgoszczy zaprasza na uroczystość obchodów

70 – lecia Oddziału SIMP w Bydgoszczy,

która odbędzie się dnia 15 października 2016r.

 o godzinie 11.00

 w sali koncertowej Collegium Copernicanum UKW

  przy ulicy Kopernika 1 w Bydgoszczy.

 

Program obchodów:

 • Powitanie gości.
 • Historia Oddziału – Prezes Oddziału SIMP w Bydgoszczy - Maciej Matuszewski.
 • Nadanie godności Prezesa Honorowego Oddziału SIMP w Bydgoszczy.
 • Wręczenie odznak i wyróżnień.
 • Wystąpienia okolicznościowe gości.
 • Prelekcja pt: „Rozwój przemysłu w Bydgoszczy w XX w.” - prof. Sławomira Kamosińskiego.
 • Występ artystyczny.
 • Poczęstunek.
 • Zakończenie obchodów.

 

 Uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności do dnia 11.10.2016

pod nr tel.: 792 229 910 lub 602 727 422

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania skansenu w Osieku.

Dla członków SIMP przewidziane jest zwiedzanie skansenu z przewodnikiem. Wstęp wolny.

Zbiórka chętnych o godz.12.00 przy wejściu do skansenu w Osieku ul. Dworcowa 12.

 

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU SIMP W BYDGOSZCZY NA I KWARTAŁ 2016 roku

Data Tematyka Referuje Kolega Odpowiedzialny Kolega
12.01.2016r
ZARZĄD
sala 132
godz. 17:00
- organizacja spotkania z Członkami Honorowymi, Prezesami Kół/ Sekcji oraz Dyrektorami Agend SIMP,
- organizacja Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego,
- omówienie założeń budżetu Oddziału na 2016r.
M.Matuszewski
I.Jakubiak
M.Matuszewski
M.Matuszewski
12.02.2016r
Restauracja Ogniem i Mieczem
godz. 17:00
Spotkania z Członkami Honorowymi, Prezesami Kół/Sekcji oraz Dyrektorami Agend SIMP
M.Matuszewski
M.Matuszewski
08.03.2016r
ZARZĄD
sala 132
godz. 17:00
- organizacja Makroregionu Pomorsko-Kujawskiego,
- omówienie merytorycznej działalności kół i sekcji w 2015 roku,
- plan pracy na II kwartał 2016r.
I.Jakubiak
P.Prentki
J.Wilczarska
M.Matuszewski

 

Stałe punkty zebrania:

 • powitanie, zagajenie;
 • przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia;
 • sprawy bieżące i wolne wnioski;
 • zakończenie.

Joanna Wilczarska                                                               Maciej Matuszewski

Sekretarz Oddziału                                                                    Prezes Oddziału


 

Podkategorie